24 Mayıs 2019 Cuma
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
BİB: 2018/127 BASIM: 18.05.2018
Resmi İlanlar # 18 Mayıs 2018 Cuma 07:24
 

 

 

 

 

İHALE İLANI

 

1- Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğümüze ait, tasarruf hakkı İl Müdürlüğümüzde olan, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, 8 Kasım Stadyumu yanındaki Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi ile Murat Hüdavendigar Caddesi kaldırımı arasında bulunan 15 m²lik taşınmaz, yiyecek içecek satışı yapılarak işletilmek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve yönetmelikte bulunmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince ihaleye çıkarılacaktır.

15 m²lik taşınmaz “yiyecek içecek satışı yapılarak işletilmek üzere” Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 34. maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 46. maddeleri gereğince “Açık Teklif Usulü” (Arttırma) ile ihaleye çıkarılmak suretiyle kiraya verilecektir. Kira Süresi bir (1) yıldır.

2- İhale 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Saat 14.30’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki toplantı odasında yapılacaktır.

3-Söz konusu taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli 10.000,00 TL. (OnBinTürkLirası) olup, ihaleye esas % 30 (YüzdeOtuz) geçici teminat 3.000,00 TL.(ÜçBinTürkLirası)dir. Geçici teminat nakit yatırıldığı takdirde İl Müdürlüğümüzün Halk Bankası Kırklareli Şubesi nezdindeki TR 11 0001 2009 5520 0005 0000 21 Iban numaralı hesabına yatırılacaktır.

4- İhale Bedeli Üzerine % 18 KDV, % 5 Spor Payı, % 6 Kati Teminat ve Damga Vergisi ilave edilecektir.

5-İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler.

a-) Tebligat için adres beyanı,

b-)Geçici teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici Teminatın bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27.maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.)

c-)Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (e- Devletten alınabilir)

d-)Tüzel kişilerde teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi(aslı ya da noter tasdikli sureti)

e- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

f-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 2886 sayılı kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

g-)Vekaleten ihaleye katılacak olanlar için vekaletname (Noterden)

h-) Gerçek kişilerde adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir.)

ı-) İhale dokümanı alındığına ilişkin makbuz.

i-) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 4734 ile 2886 sayılı kanunlara göre taahhüt altına girdiği iş ile ilgili idaremize borcu olmadığına dair Müdürlüğümüzden alınmış yazı.

j-) Kimlik fotokopisi

k-) Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belge

6-İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler servisinde görülebilir ancak ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı alması zorunlu olup, ihale doküman bedeli 50,00 TL. (ElliTürkLirası) dır.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-Telgraf, Faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Bu haber 375 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter