10 Temmuz 2020 Cuma
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediyesine ait Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi 116 ve 118 Nolu İşyerleri, Oto Galericiler Sitesi I Blok 1, I Blok 2, G Blok 1, G Blok 2, Nalbant Arif Pasajı 2 Nolu İşyerlerinin 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihale şartnamesi dahilinde kiralanması işidir.
Resmi İlanlar # 04 Ekim 2019 Cuma 07:48

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.

2.1 Yasal ikametgah olması (Asıl).

2.2 Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Asıl).

2.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi. (2019 yılına ait asıl veya noter tasdikli)

2.3.1 Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre bağlı olduğu oda kaydı,Ticaret ve/veya Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2019 yılına ait)

2.3.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı için alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl).

2.4 İmza sirküleri verilmesi. (Asıl)

2.4.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri (Asıl).

2.4.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

2.4.3 İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

2.5 İhale şartnamesinin 6.ncı maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

2.6 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge.

2.7 İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (Noter tasdikli) (İhale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları, kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

2.8 Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Asıl).

2.9 Vergi Dairesine halen kayıtlı olduğuna ve borcu bulunmadığına dair belge (Asıl).

2.10 İhaleye katılacakların ortak girişimci olması halinde 2.1, 2.2, 2.3, 1.3-1, 2.3-2, 2.4, 2.5, 2-7, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3  her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

2.11 İdare tarafından hazırlanmış olan şartname ve sözleşmesinin her sayfası isteklilerce ya da yasal temsilcileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname ve sözleşme hükümlerini aynen kabul edilmiş anlamındadır.

3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

3.1 Geçici teminat aylık tahmin edilen bedelin 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3’ü kadar olan tutardır.

3.2 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.2.1 Türk Lirası parası

3.2.2 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları.( Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.2.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.3 İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla değiştirilinceye kadar kiralayan idare tarafından tutulacaktır. Teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine tedbir konulamaz.

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ve diğer ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden, Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi 116 ve 118 Nolu İşyerleri 50,00-TL; Oto Galeri Sitesi İşyerleri ve Nalbant Arif Pasajında buluna işyeri 100,00 TL bedel karşılığı, mesai saatleri içinde alınabilir.

5- İHALE DOSYASININ TESLİMİ:

5.1 İhaleye katılacakların ihale ile ilgili evraklarını ihale saatine kadar, Lüleburgaz Belediyesi Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında verilir.

5.2 İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde doğabilecek gecikme kabul edilmez.

           5.3 Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

 

 

 

TESİS ADI

TAHMİNİ BEDEL

         AYLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE YERİ

İHALE GÜN VE

       SAATİ

SON MÜRACAAT TARİHİ

               VE SAATİ

Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi 116 Numaralı İşyeri

 

310,00 TL          (KDV Dahil)

 

112,00 TL

 

Encümen Salonu

 

 

 

22/10/2019 14.00

 

 

22/10/2019 12.30

 

Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi 118 Numaralı İşyeri

 

 

310,00 TL             (KDV Dahil)

 

 

112,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

 

22/10/2019 14.15

 

 

 

 

22/10/2019 12.30

 

Oto Galericiler Sitesi I Blok 1 Numaralı İşyeri

 

 

1.660,00 TL+KDV

 

2.116,00 TL

 

Encümen Salonu

 

 

22/10/2019 14.30

 

 

22/10/2019 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto Galericiler Sitesi I Blok 2 Numaralı İşyeri

 

 

1.660,00 TL+KDV

 

2.116,00 TL

 

Encümen Salonu

 

 

22/10/2019 14.45

 

22/10/2019 12.30

Oto Galericiler Sitesi G Blok 1 Numaralı İşyeri

 

 

1.660,00 TL+KDV

 

2.116,00 TL

 

Encümen Salonu

 

 

22/10/2019 15.00

22/10/2019 12.30

Oto Galericiler Sitesi G Blok 2 Numaralı İşyeri

 

 

1.660,00 TL+KDV

 

2.116,00 TL

 

Encümen Salonu

 

22/10/2019 15.15

 

22/10/2019 12.30

Özerler Mah. Nalbant Arif Pasajı 2 Nolu İşyeri

 

 

500,00 TL

(KDV Dahil)

,

540,00 TL

 

Encümen Salonu

 

22/10/2019 15.30

 

22/10/2019 12.30

 

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber 818 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter