30 Mart 2020 Pazartesi
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar # 18 Kasım 2019 Pazartesi 07:41

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- İşletmemize ait 906 dekar tarım arazisinin kiralama ihalesi açık artırma suretiyle yapılacaktır.

2- İhale 03/12/2019 günü saat 14:00 te işletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiya uygun görülmediği takdirde 10/12/2019 günün aynı yer ve saatte tekrar ihale yapılacaktır.

3- İhaleye girmek iateyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Adres beyanı

b) Geçici teminat belgesi

c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olmasuı halinde de imza sirkülerinini ibraz edilmesi.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ilşe noter tasdikli imza beyannamesi

e) İhaleye girenler ihale konusu yeri gördüklerinin ve tüm niteliklerinin bildirdiklerinin ihtiva eden bir belgeyi idareye verecektir.

f) Belgeler ihale tarihine göre son iki ayda alınmak kaydıyla ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK'ya borcunun olmadığına dair alınmış belge vermeleri.

4- Geçici teminat, muhammen tutarın %5'i kat'i teminat ise ihalede oluşan tutarın %10'udur. İhaleye ait geçici teminatın Türkiye Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi nezdindeki  TR79 0001 5001 5800 7287 7137 65 IBAN No'lu hesabımıza yatırılıp alınan makbuzun komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

5- İhale konusu arazilerin muhammen birim fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Parti No  CİNSİ  MİKTARI (Da) MUHAMMEN BİRİM FİYAT (TL/Da)   MUHAMMEN TUTARI (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT %5 (TL)

1 Tarım Arazisi (Sulu)   240   470.00    112.800.00   5.640.00

2 Tarım Arazsis (Sulu)   300   470.00   141.000,00  7.050.00

3 Tarım Arazsis (Su kaynağı kiracı tarafından temin edilecek)   366   470.00    172.020.00    8.601.00

GENEL TOPLAM   906    425.820.00   21.291.00

 

6- Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) ve işletmemizde mesaj saatlerinde görülebilir.

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istsna kapsamında olup TİGEM alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLAN OLUNUR.

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Durak Mahallesi- Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Tel: (0288) 420 10 20 FAKS: (0288) 420 10 21

 

BİB: 2019/289              BASIM: 18.11.2019

Bu haber 354 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter