16 Ağustos 2022 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIM İŞİ
Resmi İlanlar # 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:09

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/920608

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Karakaş Mahallesi İstasyon Caddesi 15 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

0288 214 12 81 – 0288 214 29 30

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

49 Kişi Özel Güvenlik Personeli Kıyafet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından verilecek listede belirtilen İl Müdürlüğümüz ve bağlı Yurt Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri ve Tesislerde çalışan güvenlik personellerin isimlerine göre paketlenerek teslim edilecektir. Ürünler yüklenici firma yetkilileri tarafından getirilecek olup taşınıp dağıtılması firma yetkililerince İl Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine yapılacaktır. Ürünlerin taşımasını yapmayan firmanın ürünleri teslim alınmayacak ve geri iade edilecektir. Yüklenici firmanın bu konuda hiç bir şekilde itiraz hakkı bulunmamaktadır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip kıyafetleri 30 (Otuz) takvim günü içerisinde idarenin belirteceği adreslere teslim edecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.01.2022 - 14.30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Merkez/KIRKLARELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhalemize teklif veren bütün firmalar ihale tarih ve saatinden önce idaremize her bir ürün için en az bir adet numune gönderecek.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Güvenlik Personellerin Malzemelerinin "İçişleri Bakanlığının 15.05.2020 tarih 1295 sayılı yazısında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Özel Güvenlik Görevlerine ait üniforma yönergesine uygun olmalıdır. Teklif verecek olan firmalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce istenen malzemelerden birer tane numune sunmak zorundadır. Söz konusu özelliklerin uygun olması durumunda imalat sürecine geçilecektir. Uygun olmayan ürünlerin verilmesi durumunda söz konusu ürünlerden Muayene Kabul İşlemleri yapılmayacak olup ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. Bu süreç sonunda tüm sorumluluk Firma yetkililerine aittir. Numuneler hakkında yapılacak raporlama sonucu İl Müdürlüğümüze yönelik idari ve hukuki süreç başlatılması durumu göz önünde bulundurulacağından numuneler İl Müdürlüğümüz deposunda muhafaza edilecek, firma yetkililerine geri iadesi idarece uygun görülmesi durumunda yapılacaktır.

 

Bu haber 329 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter