16 Ağustos 2022 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
İLAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlanlar # 04 Ocak 2022 Salı 05:50

1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı                                    : Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü

b) Adresi                               : Lüleburgaz / KIRKLARELİ

c) Telefon numarası          : (288) 420 10 20

d) Faks numarası               : (288) 420 10 21

e) Elektronik posta adresi: turkgeldi.tic@tigem.gov.tr

2. İhale konusu mal/iş;

a) Adı: Elektrik Enerjisi

b) Miktarı ve türü:

Sıra No

Alınacak Mal ve Abone Türü

Birimi

Miktarı

1

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800622827 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

49.477,82

2

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800880213 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

118.462,18

3

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800937652 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

67.871,92

4

Tarımsal Sulama Tarifesi 100801099785 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

69.559,96

5

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800861455 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

72.541,03

6

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800669366 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

116.627,41

7

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800132967 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

59.225,86

8

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800542895 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

96.827,81

9

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800937628 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

146.110,12

10

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800622850 Abone Nolu 3 Zamanlı

kwh

73.757,21

11

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800210010 Abone Nolu Tek Zamanlı

kwh

127.908,22

12

Tarımsal Sulama Tarifesi 100800329909 Abone Nolu Tek Zamanlı

kwh

202.240,26

13

Tarımsal Sulama Tarifesi 100801063721 Abone Nolu Tek Zamanlı

kwh

125.813,49

14

Ticarethane Tarifesi 100800622871 Abone nolu

kwh

89.791,32

15

Ticarethane Tarifesi 100800431083 Abone nolu

kwh

112.303,72

16

Ticarethane Tarifesi 100800382667 Abone nolu

kwh

50.721,27

17

Ticarethane Tarifesi 100800382686 Abone nolu

kwh

791.434,57

18

Ticarethane Tarifesi 100801064326 Abone nolu

kwh

288.310,06

 

TOPLAM

kwh

2.658.984,23

 

3- İhaleye ilişkin bilgiler

a) İhale kayıt numarası (İKN)

2021/813794

b) İhale usulü

Kapalı teklif

c) İhalenin yapılacağı adres

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İhale Salonu)

Lüleburgaz / KIRKLARELİ

d) İhale tarihi

19.01.2022

e) İhale saati

14.00

 

4.  İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:

 https://www.tigem.gov.tr veya Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü Lüleburgaz/ KIRKLARELİ

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü Lüleburgaz/ KIRKLARELİ

c) İhale dokümanı satış bedeli: 200,00 TL (KDV Dahil)

5. Tekliflerin sunulacağı yer: Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Genel Evrak Servisi)

6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. İhale konusu mal alım işi, 1 (bir) parti halinde ihale edilmiş olup, ihaleye iştirak edecek istekliler işin tamamı için teklif vereceklerdir. 

8. İhaleye ait her türlü vergi (sözleşme damga vergisi, ihale karar pulu, vs), resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.

9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

                                                        

                                                                                            TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                                                

Bu haber 476 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter