16 Ağustos 2022 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Göksal ÇİDEM
BASINA VE KAMUOYUNA
Yazı Tarihi: 02 Temmuz 2016 Cumartesi 07:16

Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05/08/2015  tarihli,  duyurusunda Istranca ormanlarına RES    projesi'ne  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmesi sonucu,    İşleminin İptali ve Yürütülmesinin Durdurulması talebiyle,  yaşam savunucuları tarafından Edirne İdare Mahkemesinde dava açıldı. Davacılar arasında Muhtar,Kırklareli Kent Konseyi, dernek,vakıf,İl Genel Meclis Üyesi, Avcılık ve Atıcılık Kulüplerinin yanı sıra bireysel olarak  katılan yaşam savunucuları  vardı.

Neden dava açtık..? Neden karşı çıktık..?

21 Ocak 2016 tarihinde mahallinde ilk yapılan keşif ve inceleme aşamasında söz alan davacılar  “RES lere karşı değiliz. Ancak doğru yerde kurulması gerektiğini savunuyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji üreten RES’ler   yerelin ekonomik ihtiyaçları,  yaşamsal gereksinimleri, doğa,  yaşamı paylaştığımız bitki ve hayvan toplulukları  göz ardı edilerek  tüm Istrancaları etkileyecek şekilde kuruluyor..

Istrancalar, Avrupa’nın en önemli 5 Doğa alanından biridir. Aynı zamanda ana kuş göç yolu üzerindedir.   Istrancalarda  bu ölçüde yoğun ve yaygın RES inşaası,  türbinlerin kapladığı alanların yanı sıra, interkonekte sisteme bağlantıları, yan yollar, türbinlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yer altı şebeke tesisleri, türbinler arası açılan yollar, geçici inşaat alanları, türbinlerin kanatları ve emniyet ışıklarının etkisi, çıkardığı titreşim ve gürültüyle Istrancalar’da ki doğal   yaşam hızla  yok olacaktır..    Canlıların, yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir. Bunlardan biri bozulmaya başladığında yaşam son bulacaktır. 

 Koruma altına alınan bu alanların  doğal yapısının bozulması önlenmeli ve eğer alan ile alakalı herhangi bir proje varsa; bu proje titizlikle ele alınmalı, alanın ÇED raporları hazırlanmalıdır. Bilimsel raporlar ve özellikle  uluslararası sözleşmeler dikkate alınmalıdır. Anayasamızın 90. Maddesi gereği “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.”

Bilirkişi raporunda da sınır hattında yapılması planlanan RES ler için Uluslar arası sözleşmelere de vurgu yapılmıştır.

Ayrıca; AB’nin Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi işbirliği Programı kapsamında desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü  koordinasyonunda yürütülen Kırklareli ili’nin Karadeniz’e bakan kısmını oluşturan Yıldız Dağlarında uygulanan “TR 06 02 16 Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” Aralık 2008 tarihinde uygulanmaya başlanmış ve Aralık 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin faaliyetlerinden birisi de Yıldız Dağları’nın “Biyosfer Alan” olarak deklere edilmesine yönelik bir adaylık basvuru dosyasının hazırlanmasıdır.  Projenin sonucunda; Yıldız Dağları Biyosfer  Adaylığı dosyasının hazırlıkları da  tamamlanmıştır. - Dosya UNESCO MAB Komisyonu tarafından istenen formatta ve içerikte hazırlanmıştır..

Bu kapsamda hazırlanan dosyalardan birisi Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi No. 6.dır..

Raporda  Yıldız Dağları tüm Palaearktik bölgenin ana kuş darboğazlarından birinin üstünde yer alır. Bu nedenle, bölgede rüzgâr santralleri inşa edilmesi tüm biyocağrafya bölgesindeki avifaunayı çok ciddi olarak  etkileyecek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yıldız Dağları’nın kuş göç yolları açısından stratejik konumu göz önüne alınarak bölgede rüzgâr santrali kurulumundan kaçınılmalıdır.” denilmektedir.

 

Açılan davada  Trakya platformunun bilim ve hukuk kurulunun yanı sıra, gönüllü akademisyenlerin  destekleri ile    sunulan  bilimsel raporlar ve  hukuksal gerekçeler sonucu mahallinde yapılan keşif ve inceleme neticesinde bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasını müteakip  Edirne İdare Mahkemesi Oybirliği ile verdiği 2016/684 sayılı  kararda;

Bilirkişi raporunda “RES lerin göçmen kuşların göç yollarında ve Orman ekosistemlerinin içine kurulmasının, Vantilatör etkisiyle düşey hava hareketinin eko sistem tabanında yaratacağı iklim değişikliğinin, Kuleler arası bağlantı yollarının habitat parçalanmasına neden olacağı, yazın kurutucu, kışın dondurucu etkisi olacağı, bunlardan dolayı da mikroorganizmalarda kaçınılmaz ve imkansız yok oluşa neden olacağı, bu yok oluşun da büyük boyutlu bitki ve hayvanlarında yok olacağı vurgulanmış olup, Edirne İdare Mahkemesince “Karara itiraz eden davalının itirazlarının, raporu sakatlayacak nitelikte olmadığından,  Bilirkişi Raporun hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu görülmüştür. Kırklareli Valiliğince  Çevresel etki yapılmasına gerek olmadığı idare tarafından ispatlanamadığından,  ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI’nı hukuka uygunluk bulunmamaktadır”   denilerek dava konusu işlemin iptaline oybirliği ile verdiği kararda, mahkeme masraflarının davalı idareden alınarak davacılara ödenmesine hükmedilmiştir.

Bizler Trakya Platformu temsilcileri olarak, Trakya’nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel,tarihsel, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi, İnsanımızın. yaşamsal varlık sebebi olduğundan Trakya’nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı Trakya da bu kapsamda verilen mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek ve kurumsal hale getirmek için oluşturulan, “TRAKYA PLATFORMU” Bilim, Hukuk ve Yürütme kurulu, bölgede yaşayanlara her türlü desteği vermeye   devam edecektir.

 

Yaşam her şeyden daha değerlidir. Yaşamı değerli ve sürdürülebilir kılmak, yaşam alanlarını ve doğal varlıkları korumakla mümkündür. Yaşam için yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

 

 

Bu yazı 5043 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» Toprak Bayramı!
» Aynı dağın iki nehri
» Coğrafya nehirler için kaderdir
» Bir sulak alan hikayesi Istrancalar İğneada Longoz (Subasar) Ormanları
» 2021’den 2022’ye giderken
» Toprağımızı kayıtsız şartsız korumak zorundayız
» Ahlat ağacını ağlatmayacağız
» Dünya su ve orman günü
» Toprağımızı kayıtsız şartsız korumak zorundayız
» HİBAKUŞA  -  TRAKUŞA!
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter