21 Nisan 2018 Cumartesi
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 19°C
Parçalı Bulutlu
YAZAR DETAYI
Nedim MENEKŞE
Konumuz: Anayasa Değişikliği ( 5)
Yazı Tarihi: 11 Şubat 2017 Cumartesi 07:35

 

                 ( 10 Madde)

Yaklaşık iki ay sonra ülkemizde bir referandum yapılacak İlk bakışta bir  yasa hakkında halkın fikrinin sorulması gibi      görünen bu oylamada, Gerçekte ülkenizi rejimi, geleceği oylanacak Bu oylama sonunda ya HAYIR denilerek Atatürk Cumhuriyetine, demokratik parlamenter rejime devam; veya ülke yönetiminin sonu karanlık ve dünyada eşi görülmemiş bir şekilde tek adam yönetimine çevrilmesine, 1923 öncesine dönülmesine karar verilecek.

Bu yönü ile HAYIR oyları çok önemli. Bu konuda kişi olarak bilinçlenmemiz, etrafımızdakileri etkilememiz için yasanın aslını bilmemizin büyük önemi var.

Bu düşünceyle bu değişiklik (Başkanlık) yasasının tam metnini on bir bölüm halinde okurlarımıza sunmayı uygun buldum.

Bu yasanın yaşantımızdan neleri götürüp,  neleri götüreceğini aslından okuyarak görelim, paylaşalım, çevremizdekilere okuyalım tartışalım ve açıklayalım HAYIR’ları çoğaltalım, pekiştirelim.

Yasa maddeleri çok kısa özetlenmiş, esas değerlendirme ve yorumlama okuyucularımıza bırakılmıştır.

MADDE 10- 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar

MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırk beş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

                    Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

                      Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

           Eski şekliyle Anayasamızın bu maddesi bir paragraftı ve Cumhurbaşkanının yurt dışında olduğu veya rahatsızlığı nedeniyle görevinde olmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vekalet edeceği hükmünü içeriyordu.

           Değişiklik Cumhurbaşkanı yarımcıları ve bakanlarla ilgili hükümleri içeriyor. Kısa özetlersek:

            Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Yardımcılık için Milletvekili seçilme yeterliliği kafidir. Yasaya göre bir gün o koltukta on sekiz yaşında ilkokul mezunu birisini görürsek şaşırmayalım

             Cumhurbaşkanının olmadığı zamanlara kendisine yardımcılarından birisi vekalet edecektir. Milli Egemenliğimizin tecelli ettiği yer olan Büyük Millet Meclisinin Başkanı dururken vekaletin bir bürokrata verilmesi Milli Egemenliğe indiriliş bir darbedir ve bunun mantıklı bir açıklaması yapılamaz.

            Her zaman seçilmişlere önde tutan ve öncelik tanıyan bürokrat vesayetinden bahseden bir zihniyetin, devlet yönetimini seçilmişleri göz ardı ederek, tümüyle bürokratlara teslim etmesini anlamak mümkün değildir.

             Yardımcılar ve bakanlar göreve başlarken Anayasamızda yazılı metni okuyarak yemin ederler. Bakan olan milletvekilinin meclis üyeliği sona erer. Bu yolla milletvekillerini bakan yaparak meclisten tasfiye etme olanağı doğmuştur.

              Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Bu nedenle, Büyük Millet Meclisinin bakanlar üzerinde hiçbir etkisi ve yetkisi yoktur. Böylece Meclisin devlet yönetimindeki rolü sıfırlanmıştır.

              Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların suç işlediklerinde takip edilecek yol tıpkı bir önceki maddede yazılan Cumhurbaşkanı ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde, soruşturma Teklifinde, soruşturma açılmasında ve cezalandırmada aynı oy sayıları istenir.

             Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cezai işlem bakımından görevdeki statüleri, ayrıldıklarında da devam edeceğinden işledikleri ve işleyecekleri suçlar için onlara bir nevi ömür boyu dokunulmazlık kazandıracaktır.  Yardımcılar ve bakanlar göreve başladıklarında dokunulmazlık hakkını da kazanırlar.

            Cumhurbaşkanı kararname tek başına istediği bakanlığı kurar veya kaldırır, görevlerini belirler örgütlenmelerini yapar.

             Bu madde; parlamenter demokratik rejimi ortadan kaldıran, Meclisin yetkilerini kısıtlayan ve yok sayan,  Ülkenin yönetimini, hesap sorulamayacak bir şekilde tek adam hakimiyetine teslim eden hükümler içermektedir

           Onun içinde oyumuz HAYIR’dır.

Bu yazı 579 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» 17 Nisan 1940 anısına ON YEDİ NİSANLAR
» 17 Nisan 1940 Anısına
» 17 NİSAN YAKLAŞIRKEN
» ÖĞRETMEN OKULLARININ TOPLUM KALKINMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
» BİR KÖY ENSTİTÜLÜ İLE TANIŞALIM
» ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ADAY ÖĞRETMENLİK İŞ VE İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK)
» BİR VEDA YAZISI
» RECEP BULUT’U (TÜRKÖZ) KAYBETTİK
» YADIRGADILAR BİZİ
» YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLERİ DERNEĞİ MANDOLİN GRUBU VE KOROLARI
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter