26 Mayıs 2019 Pazar
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
İŞVERENLERE YENİ BİR TEŞVİK
Yazı Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 07:45

7103 sayılı Kanun ile 01.01.2018-31.12.2020 yılları arasında işe alınan işçiler için belli koşullar dahilinde asgari ücret üzerinden tahakkuk edecek “SGK prim ve vergi tutarı ” kadar teşvik uygulaması yürürlüğe girmişti.

Bu teşvikte gerekli koşullar işe alınacak işçinin son üç ayda en fazla 10 gün sigortalı olarak çalışmış olması ve o işyerinde bir önceki takvim yılında çalıştırılan ortalama işçi sayısının üzerinde alınmış olması ve işverenin prim borcunun bulunmaması idi.

Bu teşvike 22.02.2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7166 sayılı Kanun ile bir teşvik daha geldi.

İşe alınacak işçilerin 1 Şubat 2019 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında alınmış olması halinde bu defa net ücret konusunda ek bir teşvik daha geldi. Bu yeni teşvike göre 2018 takvim yılında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki işçi sayısının üzerinde bildirilmiş olma ve iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Fonundan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacak. Bu hak kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecek, işverene direkt ödenmeyecek.

 

-GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK DEVAM EDİYOR-

Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan genç girişimcilerin 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanların primleri 1 yıl süreyle, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hazinece karşılanıyor.

Destekten yararlanmak isteyen genç girişimcilerin;

- İşe başlamanın, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’inci maddesi gereği kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

- Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması,

- Kendi işinde fiilen çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi olarak yapılması halinde tüm ortakların ayrı ayrı destek şartlarına haiz olması,

- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocukları tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, gerekmektedir.

 

-Teşvik Uygulaması Detayları-

- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar 1 yıl süreyle yararlanabilecektir.

- Destekten yararlanmak isteyen sigortalı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi gereği kazanç istisnasından yararlanması gerekmektedir. Kazanç istisnasından yararlandığına dair belgeyi bağlı olduğu vergi dairesinden alabilecektir.

- Sigortalı kendi işinde fiilen çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmekte olup bununla birlikte, çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar nedeniyle geçici olarak işinde bilfiil çalışılmaması desteğe engel olmamaktadır.

-  Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi olarak yapılması halinde destekten sadece en genç olan bir ortak yararlanabilecektir. Ancak tüm ortakların ayrı ayrı destek şartlarına haiz olması gerektiği de unutulmamalıdır.

- Sadece destekten yararlanan sigortalının vefatı halinde devralan eş ve çocuklar, desteğe ilişkin diğer şartlara haiz olmak şartıyla, devir tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yararlanabilecektir. Vefat olmaksızın 3. dereceye kadar yapılan devir halinde ise yararlanılamayacaktır.

Bu yazı 1663 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» Raporlu işçi farklı bir işyerinde çalışabilir mi?
» Engellilerin Sosyal Güvenlik Hakları 
» Ramazan Ayında Sağlanan Yardımlardan Yapılacak Kesintiler
» GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA
» KIDEM TAZMİNATI FONU
» SAHTE SİGORTALILIK
» Deneme süresinde işçilerinizi sigortasız çalıştırmayın
» HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA
» İKALE TAZMİNATLARINDA VERGİ İADESİ
» İSTİHDAM TEŞVİKLERİ -2-
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter