23 Nisan 2021 Cuma
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Uzaktan Çalışma Hayatımıza Girdi
Yazı Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:37

Evden veya uzaktan çalışma 2016 yılında 6715 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle beraber İş Kanununa girmişti.

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi şeklinde açıklanmış, ancak uygulamanın ayrıntısının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmişti.

10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazetede 4857 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesi 4-7 fıkralarına dayanılarak “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” yayınlandı.

Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde dikkat edilecek hususlar özetle sıralarsak;

 1. Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmesi yazılı yapılmakla beraber sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.
 2. Aksi kararlaştırılmadıkça, işin yürütümü için gerekli malzeme ve iş araçları işveren tarafından karşılanır. İşveren tarafından karşılanan bu malzeme ve iş araçlarının teslim tarihindeki bedellerini gösterir liste karşılıklı olarak imzalanarak işçi özlük dosyasında muhafaza edilir.
 3. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilir.
 4. Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı sözleşmede belirtilir. Fazla çalışma süresine ait hükümler genel mevzuata tabidir.
 5. İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirler.
 6. Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.
 7. İşçinin uzaktan çalışma yapmak istemesi halinde;
 • Talep yazılı yapılır.
 • İşveren, 30 gün içinde talebin sonucunu yazılı olarak işçiye bildirir.
 • Talebin kabul edilmesi halinde “uzaktan çalışma iş sözleşmesi” düzenlenir.
 • Uzaktan çalışma yapan işçi, talep eder ve işverence kabul edilirse, tekrar normal çalışmaya dönebilir.
 • 4857 sayılı Kanunun 24 ve 24’inci maddenin 3 numaralı bendinde belirtilen zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde, uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talep ve onayı aranmaz.

-SGK’ya Yapılacak Bildirim-

Uzaktan çalışan işçinin SGK’ya bildirimi konusunda işyerinde çalışan işçiyle arasında hiçbir fark olmayıp, dolayısıyla işçi ile işveren arasında yapılan uzaktan çalışma sözleşmesinde belirtilen çalışma süreleri ve ücret, dolayısıyla da işçinin uzaktan yaptığı çalışmanın süresi ve brüt ücreti üzerinden SGK’ya sigortalı bildirimi yapılacak.

-OKURDAN GELENLER-

SORU: İşsizlik maaşı alırken İşkur’un teklif ettiği işi kabul etmezsem işsizlik maaşım kesilir mi?

CEVAP: İŞKUR tarafından teklif edilen;

 • Mesleklerine uygun, son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bulunan bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
 • Teklifi reddetmemiş olsa bile İŞKUR tarafından işverene gönderildiği halde o işyerine gitmeyenlerin,
 • İşyerine gitmiş olup işverenle görüşmüş olsa bile işe kabul edildiği halde işe başlamayanların,
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde işsizlik maaşı aldığı dönemde sigortasız olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri kesilmekte ve tekrar başlatılmamaktadır.
Bu yazı 3146 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» Ücretsiz İzin Desteği Verilen Sektörler Genişletildi 
» Ramazan Kolisinden SGK Primi Kesilir mi?
» Yıllık İzin Ücreti Çalışırken Ödenemez!
» Emeklilik Başvurusu İçin İşten Ayrılmak Şart
» Gelir Testi İçin 31 Mart Son Gün
» Uzaktan Çalışma Hayatımıza Girdi
» HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ HARFLER NE ANLAMA GELİYOR
» OKURDAN GELENLER
» Şubat Ayı Hizmet Bildirimleri Nasıl Olacak?
» KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NİÇİN ZAMLANMADI?
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter