26 Haziran 2022 Pazar
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Şubat Ayı SGK Bildirimi
Yazı Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:55

Fırat ÇALIŞKAN

Sosyal Güvenlik Müşaviri

e-mail : caliskanfirat@gmail.com

facebook : firatcaliskansgm

 

Ay içinde tam çalışan ve buna göre ücret alan sigortalının prim ödeme gün sayısı, ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün üzerinden bildirilir. Ay içinde işe alınan sigortalının prim ödeme gün sayısı, işe başladığı tarih ile ayın kalan günleri kadar, işten ayrılan sigortalının prim ödeme gün sayısı ise o ayda çalıştığı gün sayısı kadar Kuruma bildirilir. 

 İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil edilerek o ayda çalıştığı gün sayısı kadar Kuruma bildirilir. Sigortalının aynı ay içinde birden fazla işyerinde çalışması hâlinde, o aydaki toplam prim ödeme gün sayısı 30 günü geçemez.

Ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, istirahat, ücretsiz izin gibi çeşitli nedenlerle ay bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.

Ay içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda istirahat, ücretsiz izin, gibi çeşitli nedenlerle ay içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı, ilgili aydaki gün sayısından işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.

5510 sayılı Kanunun 80. ve 82.maddelerinde belirtildiği üzere  sigorta prim gün sayısı ücret ödeme şekline bakılmaksızın 30 gün üzerinden bildirilecektir.

Şubat ayında tam çalışan işçi 28 günlük ücret alsa dahi prim ödeme gün sayısının 30 gün sayılması nedeniyle sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak aylık kazanç tutarı 30 gün üzerinden bildirilecektir.

Ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları;

(Aydaki toplam gün sayısı – Eksik gün sayısı = Prim ödeme gün sayısı) formülü vasıtasıyla belirlenir.

Örneğin bu yıl Şubat ayı 28 çekiyor. 28 gün çeken Şubat ayında 3 gün ücretsiz izinli olan sigortalının; Prim ödeme gün sayısı 28-3=25, eksik gün sayısı ise 3 olarak bildirilecektir.

 

-OKURDAN GELENLER-

SORU: Emekli sandığı emeklisi olan babamdan yetim aylığı almaktayım. Önümüzdeki ay bir fabrikada işe başlayacağım. İşe başladıktan sonra aldığım yetim aylığı kesilir mi? (Serap F.)

CEVAP: Emekli sandığı kapsamında yetim aylığı alan çocuklardan başka sigortalılık kapsamında çalışanların aylıkları kesilmez. Sadece Emekli Sandığı kapsamında çalışması halinde aylığı kesilir, bunun dışındaki çalışmalarda aylığı kesilmez.

Ayrıca aşağıda belirtilen çalışmalarda yetim aylığının kesilmesini gerektirmez.

• Hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan 4/a (SSK) kapsamında çalışanlar

• Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,

• Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler,

• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler,

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan ve aylık prime esas kazanç tutarı 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayan öğrenciler,

• Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, yetim aylığı alabilirler, çalıştıkları gerekçesiyle bunların aylıkları kesilmez.


 

 

 

Bu yazı 2176 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» 30.04.2008 sonrası sigortalı olanlarda son 7 yıl kuralı yok
» Emekli olurken fazla ödenen primler geri alınır mı?
» Cumartesi günleri yıllık izin süresinden sayılır mı?
» BAYRAMDA ÇALIŞAN ZAMLI ÜCRET ALIR
» KIDEM TAZMİNATI YAZISINDA 1.5.2008 AVANTAJI
» MAAŞ BORDROSU NEDİR?
» Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik Uygulaması
» Ölüm Aylığı
» Emeklilikte Son Yedi Yıl Uygulaması
» Sigortasız çalıştırılan işçi ne yapmalı? 
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter