26 Haziran 2022 Pazar
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik Uygulaması
Yazı Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:14

Asgari işçilik uygulaması; bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulamadır.

Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında SGK tarafından yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının yüzde 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır. Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.

İnşaatın ruhsatnamesinde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınarak araştırma işlemi yapılır. Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır. Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmaz.

İlişiksizlik Belgesi, ilgililerin özel bina inşaatlarında geçici iskan ve yapı kullanma izin belgelerini alabilmeleri için ilgili idarelere verilmek üzere Kurum tarafından düzenlenen belgedir. İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir.

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

 

-OKURDAN GELENLER-

SORU: Tarım Bağkur sigortalılığından iki yıl önce muafiyet belgesi alarak çıktım. Tekrar tarım Bağ-Kur sigortalısı olabilir miyim?

CEVAP: Tarım Bağ-Kur sigortalılığından muafiyet belgesi alarak çıktıysanız, tekrar Tarım Bağ-Kur sigortalısı olabilmeniz için bu durumunuzu belgelemeniz gerekiyor.

Ancak bu defa öncekinin aksine tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, aylık brüt asgari ücretten fazla olduğunu Ziraat Odalarından alacakları “Muafiyet Halinin Ortadan Kalktığını Gösterir Belge” ile belgelemeniz gerekiyor.

Eğer bir yıl içinde talepte bulunursanız belgenin düzenlendiği tarih itibariyle, bu süre geçtikten sonra talepte bulunursanız ise dilekçenizin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle Tarım Bağkur sigortalılığınız tekrar başlatılmaktadır.

 

SORU: 1978 doğumluyum. 11.11.2000 ilk işe giriş tarihim. 2022 Şubat sonu itibarıyla toplam 7214 prim günüm var. 6 yıldır çalıştığım firmadan kıdem tazminatı alarak ayrılmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

CEVAP: Bir işyerinde en az 1 yıl çalışan bir işçi yaş dışında emeklilik şartlarını tamamlaması halinde istifa etse de kıdem tazminatını alabilir.

Şöyle ki;
- 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılığı bulunan kişiler 3.600 prim gününü tamamladıklarında,
- 08.09.1999 - 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalılığı bulunun kişiler ise 7.000 gün prim gününü tamamladıklarında ya da 4.500 gün primi + 25 yıl sigortalılık süresi kıdem tazminatlarını talep edebilirler.

Siz bu şartlarından ikincisine tabisiniz. Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezine giderek başvurmanız durumunda kıdem tazminatı alabilir yazısı alabilirsiniz.

 

Bu yazı 1865 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» 30.04.2008 sonrası sigortalı olanlarda son 7 yıl kuralı yok
» Emekli olurken fazla ödenen primler geri alınır mı?
» Cumartesi günleri yıllık izin süresinden sayılır mı?
» BAYRAMDA ÇALIŞAN ZAMLI ÜCRET ALIR
» KIDEM TAZMİNATI YAZISINDA 1.5.2008 AVANTAJI
» MAAŞ BORDROSU NEDİR?
» Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik Uygulaması
» Ölüm Aylığı
» Emeklilikte Son Yedi Yıl Uygulaması
» Sigortasız çalıştırılan işçi ne yapmalı? 
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter